Strona czmmw.pl human consulting używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Szpital Bielański
data dodania: 2021-03-15

 Od ponad pół roku mam przyjemność pracować dla podmiotu, który realizuje inwestycję w Szpitalu Bielańskim. Prace obejmują swoim zakresem rozbudowę obiektu o nowy budynek z 10 salami operacyjnymi, AiT, centralną sterylizacją, a także dwoma bardzo nowoczesnymi klinikami rehabilitacji i psychiatrii. Doradztwo, konsulting, wsparcie. Wszystko dla dobra przyszłych pacjentów i personelu medycznego, który z całych sił stara się zapewnić ochronę zdrowia w trudnych warunkach pandemii. 

Doświadczenie TRÓJSTRONNE
data dodania: 2021-03-15

Skąd taki przymiotnik w stosunku do doświadczenia? Otóż bierze się on z faktu występowania w procesie inwestycyjnym na każdym możliwym etapie i na każdej pozycji. 

Etapów jest kilka, począwszy od sporządzenia zapotrzebowania, wykonania koncepcji, opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej, prowadzenia robót budowlanych i dostaw, odbiorach, a skończywszy na rozliczeniu projektu. To wszystko najczęściej w oparciu o stosowaną powszechnie ustawę Prawo zamówień publicznych.  

W tym procesie wyróżniamy Inwestora, Projektantów, Nadzór Autorski, Nadzór Budowlany, Generalnego Wykonawcę, Podwykonawców, czy Dostawców. Każdy z nich ma swoją rolę i winien być uzupełnieniem całości. Można założyć, że dzieląc ich na 3 poziomy, otrzymujemy:
- działania inwestorskie, finansowe, administracyjne, koncepcyjne; 
- działania projektowe i realizacyjne;
- działania kontrolne.

Miałem przyjemność i wielkie szczęście być w każdej wymienionej powyżej roli. Mogłem nauczyć się działań, które są przypisane każdemu z uczestników procesu inwestycyjnego od tych najprostszych, aż po arcyskomplikowane. Od kwestii administracyjnych po techniczne czy zaawansowane technologiczne.

Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że każdy z podmiotów ma taki sam cel, ale zdecydowanie różnią się drogi do jego osiągnięcia w odniesieniu do poszczególnych interesów. Każdemu też przypisany jest inny zakres odpowiedzialności. Zebranie doświadczeń każdej ze stron, różnych perspektyw, partykularnych interesów, pozwoliło mi na stworzenie bazy wiedzy i zapotrzebownia dla każdego podmiotu oddzielnie, przy uwzględnieniu punktów widzenia innych.
Specyfika pracy GW i Projektantów pozwala na lepsze zaplanowanie działań kontrolnych. Z kolei znajomość uwarunkowań kontrolnych pozwala na ulepszenie planowania po stronie Inwestora. Znajomość procesów po stronie Inwestorów (zwłaszcza publicznych) umożliwia wprowadzanie ulepszeń w pozyskiwaniu i realizacji zamówień przez usługodawców.   

Podsumowując "doświadczenie trójstronne" stwierdzam, że zapoznanie się ze wszystkimi trybami pracy w ramach inwestycji, po każdej ze stron, pozwoliło mi na przygotowanie szerokiej oferty i zapewnienie dostępności możliwie najlepszych rozwiązań, wynikających bezpośrednio z zebranych doświadczeń. 
 

  

Dobór personelu
data dodania: 2020-10-04

Podczas realizacji wszelkich inwestycji powinniśmy mieć do czynienia z systemem: myśl, planuj, realizuj. 

Dobór ekspertów wydaje się być w tym przypadku kluczowy i zapewnia powodzenie. Na każdym etapie potrzeba konkretnych specjalistów, aby wykonana praca cechowała się jakością. 

Niestety w przypadku polskich warunków, bardzo rzadko zdarza się, że Zamawiający (Inwestor) dobiera wystarczającą ilość, nie wspominając o słusznym doborze merytorycznym. Problemy pojawiają się w przypadku konieczności opisania przedmiotu zamówienia, kiedy bardzo często należałoby się posłużyć osobą o szerokich kompetencjach i branżowej wiedzy (np. biegłym lub specjalistą z danej dziedziny). W ten sposób, ograniczając własny profesjonalizm, ustawowy Zamawiający często przyjmuje gotowe opisy przedmiotu zamówienia od producentów lub dostawców, przez co naraża się na ograniczanie konkurencji (czego nie jest bez specjalistów w stanie zweryfikować), a także na zawyżone oferty i konieczność przepłacenia za przedmiot zamówienia. 
  
Właściwie dobrany personel, w tym w szczególności Niezależny Konsultant, pozwala na:
- prowadzenie właściwej komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego i utrzymanie bezkonfliktowości;
- zaplanowanie inwestycji, pozyskanie niezbędnych funduszy i utrzymanie dyscypliny założeń finansowych;
- zaplanowanie i dobór wyposażenia adekwatnie do zapotrzebowania Inwestora i w odniesieniu do wymagań określonych prawem bez niepotrzebnego rozdmuchiwania;
- weryfikację projektów, co minimalizuje ilość błędów do wykluczenia na etapie realizacji;
- kierowanie i nadzorowanie prac przez osoby doświadczone;
- utrzymanie terminów i zobowiązań.