strona czmmw.pl human consulting używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Realizacja

 Nadzór nad pracami wybranego Wykonawcy.

Współpraca z uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Opieka Projektanta.

Wykonywanie badań laboratoryjnych.

Dokonywanie odbiorów częściowych.

Rozliczanie wykonanych zakresów inwestycji.

Weryfikacja wykonanych robót / dostaw / usług.

Rozliczenie finansowe i rzeczowe. 

Wykonanie niezbędnych prób, testów, audytów.

Uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń.

Certyfikacja przedmiotu umowy.

Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu Inwestycji.

Przekazanie Inwestorowi do użytkowania.