Strona czmmw.pl human consulting używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Czym jest technologia medyczna?
data dodania: 2021-03-25

 Technologia medyczna dzieli się na dwa odrębne zagadnienia.

Pierwsze z nich dotyczy aparatury medycznej, działań badawczych i jest ogólnie związane ze sprzętem, jego projektowaniem i wprowadzaniem do sprzedaży, w celu polepszenia sposobów leczenia. Szerszy kontekst do tej części daje zapoznanie się z pojęciem Inżynierii klinicznej.

W drugim przypadku technologia oznacza koncepcję w ramach planowanej inwestycji, obejmującą swoim zakresem całość planowanych działań przy realizacji budowy obiektu medycznego. Założenia, które są wynikiem wnikliwej analizy potrzeb Inwestora, obejmujące swoim zakresem szerokie spektrum medyczno-administracyjno-techniczne.


Wsparcie dla Inwestora na etapie przygotowania koncepcji
data dodania: 2020-10-04

 Inżyniera Kliniczna jest stosunkowo nową dziedziną w Polsce. Wprowadzana bezpośrednio przez Instytut Inżynierii Klinicznej oraz inne pomniejsze podmioty obejmuje swoim zakresem aspekty naukowe (badania), technologiczne (produkcja sprzętu), doradztwo w planowaniu i realizacji inwestycji (wyposażenie medyczne - koncepcja), a także zarządzanie technologią w jednostkach medycznych, w szeczgólności w szpitalach. 

Wdrożenie założeń inżynierii klinicznej na wczesnym etapie inwestycji pozwala na kontrolę procesu doboru, wyboru i dostawy (montażu) wyposażenia medycznego adekwatnie do potrzeb, przy zachowaniu wszelkich wymogów ustawy prawo zamówień publicznych. Stosowanie prawideł Inżynierii klinicznej pozwala również na optymalizację procesu finansowania i utrzymanie przetargów w założonych ramach kosztowych. 

Inżynieria Kliniczna jest m.in. sprawdzonym, nowoczesnym systemem planowania, weryfikacji i zarządzania procesami inwestycyjnymi w zakresie wyposażenia medycznego (technologii), a także zarządzania procesami obsługi funkcjonujących podmiotów.