strona czmmw.pl human consulting używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Usługi

  


 dla INWESTORÓW:

- kompleksowe planowanie Inwestycji od A do Z, w tym wymaganych uczestników;

- doradztwo w zakresie koordynacji realizacji umów z Zarządzającym Kontraktem, Projektantem, Generalnym Wykonawcą, Podwykonawcami, Dostawcami, Usługodawcami;

- tworzenie strategii komunikacji i negocjacji dla Zamawiających, prowadzenie negocjacji z kontrahentami;

- doradztwo na etapie realizacji Inwestycji (dostawy, usługi, itd.), rozwiązywanie powstałych problemów;

- audyt realizacji umowy Projektanta / Inżyniera Kontraktu / Inwestora Zastępczego / Nadzoru Inwestorskiego / Generalnego Wykonawcy / Dostawcy;

- szkolenia dla personelu Inwestora z zakresu SKUTECZNEGO przygotowania i PROFESJONALNEJ realizacji Inwestycji (w tym usług, dostaw itp.)

- wsparcie przy prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne;

- pomoc w usuwaniu szkodliwych podmiotów realizujących kontrakty;

- bezpośrednie doradztwo dla Managerów, Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów,


 dla WYKONAWCÓW:

- kompleksowe wsparcie na etapie planowania i przygotowania oferty dla Inwestora;

- analiza i weryfikacja RYZYK w odniesieniu do proponowanych wzorów umów i form współpracy;

- tworzenie strategii komunikacji i negocjacji z Zamawiającymi, Podwykonawcami, itp.;

- prowadzenie negocjacji z kontrahentami;

- wsparcie w procesie ofertowania zamówień publicznych i prywatnych; 

- doradztwo na etapie realizacji Inwestycji (dostawy, usługi itd.), rozwiązywanie powstałych problemów;

- doradztwo w zakresie konstruowania struktur firmy, w szczególności działów zamówień publicznych;

- audyty realizacji umów z Podwykonawcami / Dostawcami;

- doradztwo przy odstąpieniu od umowy, pomoc w przygotowaniu argumentów i dowodów po stronie Wykonawcy;

- szkolenia dla pracowników z zakresu SKUTECZNEGO przygotowania i PROFESJONALNEJ realizacji Inwestycji (w tym usług, dostaw itp.);